یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

وضعیت نابسامان بنای تاریخی شترگلو در ماهان

وضعیت نابسامان بنای تاریخی شترگلو در ماهان
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید