شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹

کاروان‌سرای گنجعلی‌خان هشتمین اثر ثبت جهانی کرمان خواهد بود

کاروان‌سرای گنجعلی‌خان هشتمین اثر ثبت جهانی کرمان خواهد بود
امتیاز دهید.

، ، ، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید