سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶

کرمان قطب نیروگاه خورشیدی کشور می شود

کرمان قطب نیروگاه خورشیدی کشور می شود
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید