شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷

کرمان میزبان کارگاه کشوری برنامه ریزی و ارتقاء بهره وری بیمارستان های مرجع هلال احمر

کرمان میزبان کارگاه کشوری برنامه ریزی و ارتقاء بهره وری بیمارستان های مرجع هلال احمر
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید