پنج شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸

۱۰۰۰ نیروگاه خورشیدی در کرمان ایجاد می‌شود

۱۰۰۰ نیروگاه خورشیدی در کرمان ایجاد می‌شود
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید