یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

۱۳ هزار لیتر الکل توسط یک شرکت دانش بنیان در رفسنجان تولید شد

۱۳ هزار لیتر الکل توسط یک شرکت دانش بنیان در رفسنجان تولید شد
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید