چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

۷ هزار اثر تاریخی در استان کرمان شناسایی شده است

۷ هزار اثر تاریخی در استان کرمان شناسایی شده است
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید