دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷

۱۶۴هزار گردشگر داخلی و ۶ هزار توریست خارجی از مناطق گردشگری شهداد و کویر لوت بازدید کردند

۱۶۴هزار گردشگر داخلی و ۶ هزار توریست خارجی از مناطق گردشگری شهداد و کویر لوت بازدید کردند
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید