برای ارسال اعلان خود از فرم زیر استفاده کنید.

  • لطفا توضیحات دقیق اعلان خود، شامل محل و زمان برگذاری، اطلاعات هنرمندان و اشخاص را وارد کنید. همچنین اگر وب سایتی برای ثبت نام یا دریافت اطلاعات بیشتر وجود دارد در همین قسمت ذکر کنید.
  • انواع فایل های مجاز : psd, jpg, png, jpeg.
    فایل پوستر اعلان را با فرمت های مشخص شده در این قسمت بارگذاری کنید.
  • توجه داشته باشید که ثبت اعلان در این فرم فقط برای ارسال به مدیران کرمان روز است و پس از تایید اعلان شما در کرمان روز منتشر خواهد شد.
ارسال اعلان جدید
4.9 با 9 رای