پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵

۶۵ سال نذری

رضا بهرامی از خیرین کرمان که هر ساله درروز تاسوعا و عاشورای حسینی بیش از بیست و پنج هزار پرس غدا نذری می دهد . رصا بهرامی در خاطراتش از پدر بزرگوارش یاد میکند که این برنامه را حدود شصت و پنج سال پیش بنا نهاده .

نذری در باغ بهرامی

وی از آدمهایست که کم پیدا میشوند … بزرگواری که همیشه در کارهای خیر بوده و دور از اسم ورسم ، میز و مقام کارش را انجام داده . او درتکمیل سنتی که پدر خدا بیامرزش شروع کرده سالهاست در ظهرتاسوعا وعاشورا نذری میدهد.

این نذری به کمک افرادی بسیاری شکل میگیرد که از شب تاسوعا در یخ سازی ابتدای خیابان شهاب شروع به پختن نذری می کنند و گاها بعضی از افراد این گروه تا 24 ساعت نمی خوابند.

شاید از تفاوتهای این کار بتوان به پخش این نذری در میان همه افرادجامعه اشاره کرد که میتوانند با حضور در صف توزیع ،غذا را تهیه کنند و دوم مقدار زیاد غذای توزیع شده که هر ساله به آن اضافه میگردد ( 27000پرس در سال 95).

9

۶۵ سال نذری
4 با 1 رای

نظر خود را ثبت کنید